lördag 20 september 2014

268. Tema 361 av 365, Ärg

På rådhuset i Karlshamn finns detta torn med tak av
koppar alldeles grönt av ÄRG.

7 kommentarer: